Tidsplan

Forventet tidsplan for projektet

Forventet tidsplan

 

 • 1./2. kvartal 2021 - Geotekniske undersøgelser
 • 3. kvartal 2021 - Arkæologiske undersøgelser
 • 4. kvartal 2021 - Opstart af byggefase, veje, fundamenter byggeplads
 • Maj 2022 - Vindmøllerne ankommer til området
 • Efterår 2022 - Nedtagning af gl. vindmøller
 • Vinter 2022 - idriftsættelse af vindmøller
 • Sommer 2023 - Etablering af solceller
 • efterår 2023 - idriftsættelse af solceller
 • Efterår/Vinter 2023 - Forventet taksation
 • Vinter 2023/Forår 2024 - Afgørelse af Taksationsmyndigheden om værditab og evt. salgsoption - Udbetaling af værditab senest 8 uger efter afgørelse, kræver dog panthaveaccept
 • Maj/Juni 2024 - Udbetaling af første VE-bonus