Udsættelse af taksation

Nettilslutning til efteråret

Taksationsmyndigheden har meddelt at der først bliver afholdt taksation, når både vindmøller og solceller er tilsluttet nettet.

Vi har delt projektet i 2 faser, hvor vi først stiller vindmøllerne og og efterfølgende solcellerne.

Vi forventer derfor først nettilslutning til efteråret